Sidor

måndag 1 februari 2010

Dags att skrota LAS!

Företagarnas VD Anna-Stina Nordmark Nilsson radar i en debattartikel i Sydsvenskan upp argument som visar att Lagen om anställningsskydd, LAS, är skadlig för alla utom möjligen fackföreningarna.

Jag anser att LAS ska skrotas. Det borde vara självklart att det är arbetsgivaren som bestämmer vilka som ska vara anställda i dens verksamhet. Uppsägningstider, lön m m bör regleras av avtal som upprättas när arbetstagare och arbetsgivare kommer överens om en anställning. Den överenskommelsen har inte Staten med att göra.

På DN-debatt den 11/1 2009 presenterade professor Magnus Henrekson flera goda argument för att den nuvarande Lagen om anställningsskydd, LAS, bör skrotas. Han skriver att LAS kanske var bra i en annan tid men inte fungerar på den moderna arbetsmarknaden. Dessutom skyddar den enskilda arbetstagare dåligt eftersom makten lagts hos fack och arbetsgivare som kan förhandla om turordningen, ÄVEN för individer som inte är fackligt anslutna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Skrota LAS! (sep -09)
Skrota LAS! (jan -09)
DN vill att politiker ska styra och reglera
Individer vet själva bäst