Sidor

tisdag 15 januari 2008

Uppstartskonferens för nytt miljöprogram

Miljönämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att arbeta fram ett nytt miljöprogram för kommunen som ska börja gälla från och med 2009. Den 10 januari arrangerade miljöförvaltningen en uppstartskonferens för att sprida kunskap om uppdraget och ramarna samt för att inspirera. Konferensen, där jag deltog, var välbesökt. Cirka 90 deltagare var anmälda och förutom personal från miljöförvaltingen tycktes de flesta av kommunens förvaltningar vara representerade. Stämningen var god och arrangemanget var väl arrangerat.
Som väntat var klimathotet mycket i strålkastarljuset och koldioxiden utpekades lika väntat som den överlägset fulaste boven i dramat. Självklart är det viktigt att mycket kraft läggs på detta. Men inte all kraft! Jag kommer att göra vad jag kan för att fokuset ska breddas så att även andra för framtiden viktiga frågor analyseras.
Jag har bett förvaltningschefen att vi ska få upp ärendet vid nästa nämndssammanträde så att vi tydligt får klart för oss hur nämnden ska styra arbetet fram till ett färdigt förslag att presentera för Kommunfullmäktige. Tyvärr är det vanligt att de politiska nämnderna står inför fullbordat faktum. De får ett färdigt förslag från sina tjänstemän så sent i processen att det är försent att göra några betydande ändringar. Jag menar att vi måste ge ett tydligt direktiv från nämnden till förvaltningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar