Sidor

torsdag 17 januari 2008

Tågdepå i Glostorp?

I eftermiddags behandlade Stadsbyggnadsnämnden ärendet om en tågdepå i Malmö. Det är ingen tvekan om att Glostorp hela tiden varit en favoritlokalisering för de drivande intressenterna. Mot detta har framförallt boende i det aktuella området protesterat. Inför beslutet hölls i förmiddags en föredragning som jag i egenskap av viceordförande i Miljönämnden bjudits in till. I Miljönämnden har vi moderater fått gehör för vår ståndpunkt att alternativen till Glostorp måste utredas seriöst.
Det som föredrogs var den senaste lokaliseringsutredningen och de olika alternativa platserna för depån gicks igenom. Utredningens slutsats, och det förslag som underställdes Stadsbyggnadsnämnden, är att Glostorp är den bäst lämpade platsen. Själv blev jag nyfiken på alternativet Lunnebjär som ligger mellan Yttre ringvägen och Ystadbanan öster om höjderna vid Lockarp. Nackdelen med detta alternativ är att det ligger i ett kulturlandskap som anses viktigt att bevara. En viktig fördel är att en placering i Lunnebjär varken kommer att påverka befintliga eller framtida boende. Precis som i Glostorp går det att få in hela det koncept som är nödvändigt för att ett centrum för näringen ska kunna etableras.
Jag skulle vilja att alternativet Lunnebjär utreddes ytterligare. Spontant känns det mest attraktivt.
Jag läser i Sydsvenskan att Stadsbyggnadsnämnden beslutade att Glostorp är att föredra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar