Sidor

onsdag 16 januari 2008

Betyg i skolan?

Ska det ges betyg i skolan? Från vilken årskurs i så fall? Hur ska de vara utformade?
Debatten går hög för närvarande. Politiker från olika läger slår fast hur det ska vara, för alla, överallt.
Jag tycker inte att frågan om betyg i skolan ska vara en fråga för politiska beslut överhuvudtaget. Det borde vara skolorna själva som ska bestämma om detta. I kombination med etableringsfrihet för skolor och fritt skolval kommer marknadskrafterna att styra utvecklingen i den riktning som föräldrarna vill. Och det är föräldrarna som är det här sammanhangets viktigaste intressent och vars val som ska styra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar