Sidor

onsdag 9 maj 2012

Minska statens kränkning av individer!

Riksdagsledamoten Mathias Sundin (FP) från Östergötland skriver i dag på DN Debatt att han i morgon kommer att rösta nej till ett lagförslag som bl a i kombination med det nyligen införda datalagringsdirektivet, enligt honom, kommer att ge de brottsbekämpande myndigheterna alltför stor tillgång till integritetskränkande information.

Det tycker jag låter bra att han gör.
Enligt min mening har lagstiftningen med bl a FRA-lagen och datalagringsdirektivet gått alldeles får långt. Staten samlar på sig uppgifter om individer som inte på något sätt är misstänkta för brott. Det i sig tycker jag är helt fel.
Som jag förstår Sundins invändningar mot lagförslaget han tänker rösta nej till i morgon tycker han att ribban för att myndigheterna ska få ta del av den insamlade informationen ska vara högre.

SvD