Sidor

tisdag 22 maj 2012

Skatten borde SÄNKAS i Malmö!

Det S-ledda styret i Malmö stad föreslår att skatten nästa år ska höjas. Man vill ta ytterligare 50 miljoner kronor från malmöborna. Motiveringen är att " öka resurserna till skolans och förskolans pedagogiska verksamhet".


Min  omedelbara reaktion är att bestämt avvisa höjningen.
Det finns inga skäl att belasta malmöborna med ännu högre skatter.
50 miljoner kronor är mycket pengar för Malmös hushåll och borde stanna där de hör hemma.Vad det S-ledda styret säger med förslaget till skattehöjning är att den nuvarande verksamheten är perfekt utformad, exemplariskt skött och intrimmad i minsta detalj. Att det inte finns möjligheter till effektiviseringar, omfördelningar, prioriteringar, rationaliseringar eller besparingar någonstans inom Malmö stads verksamhet.
Tillåt mig att tvivla!


Malmö stads totala verksamhet kostar varje år cirka 13 000 miljoner. Endast den pedagogiska verksamheten kostar nästan 6 000 miljoner.
Innan man överhuvudtaget överväger höjda skatter måste man ifrågasätta var enda en av alla dessa kronor. Används de till rätt saker och på rätt sätt?
Jag är helt säker på att en översyn skulle resultera i att man hittar långt mer än 50 miljoner kronor som borde användas på annat sätt än i dag. Till exempel till sänkta skatter så att malmöborna själva får bestämma över sina pengar.SkD