Sidor

måndag 26 mars 2012

Engagemang för Skåne i media

Under Aktuella frågor i dagens Sydsvenskan skriver Region Skånes tillförordnade regiondirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec under rubriken Så kan tillväxten öka i Skåne. Tillväxt i Skåne är naturligtvis mycket viktigt och jag blir nyfiken. Men jag tycker inte att texten lever upp till rubriken. Den saknar vad som kan göras konkret och presenterar i stället svepande och ytliga självklarheter som "ta vara på den tillgång som ungdomar och människor med annan etnisk bakgrund utgör" och "skapa förutsättningar för Skåne att erbjuda livskvalitet i världsklass". Det låter ju bra, men hur det ska åstadkommas ger artikeln inga konkreta svar på.


Mer konkreta är politikerna i Region Skånes Regionala tillväxtnämnden, med ordföranden Pontus Lindberg (M) i spetsen, när de kommenterar Trafikverkets Skånepaket med satsningar på vägar och järnväg. Man är tydliga med att det behövs två järnvägsspår mellan Lund och Hässleholm och att Trafikverkets förslag är dåligt att låta Öresundstågen och Pågatågen ha lika långa körtider på sträckorna Malmö-Kristianstad och Malmö-Helsingborg. Och jag håller med om att det inte är rimligt att Trafikverkets åtgärder i Skåne innebär att restiden med bil mellan Malmö och Kristianstad minskar med tio minuter, vilket i och för sig är mycket bra, samtidigt som restiden med tåg ökar med tio minuter.


Bl a Sydsvenskan skriver att Regeringen utreder att göra bl a Lunds universitet, som i dag är en statlig myndighet, till en högskolestiftelse. Syftet är att staten inte ska vara huvudman och därmed skapa större mångfald i högskolesektorn. Utbildningsdepartementet anser att myndighetsformen inte är tillräckligt flexibel för läro­sätenas skiftande behov.
Det tycket jag låter intressant. Mer frihet och flexibilitet tror jag kan ge attraktivare och konkurrenskraftigare utbildningar. Men universitetets rektor är skeptisk, främst av byråkratiska skäl såvitt jag förstår av artiklarna.Det är bra att det finns engagemang för Skåne och att det syns i media i debattartiklar och i nyhetsrapporteringen.


SkD