Sidor

måndag 14 oktober 2013

Insändare: Fel kvotera privata styrelser


Den här insändaren om statlig kvotering av privata bolagsstyrelser har jag fått publicerad i Skånska Dagbladet (13/10), Kristianstadsbladet (16/10) och City Malmö (23/10):


"Politiker av olika färg argumenterar då och då för lagstiftad könskvotering till privata bolagsstyrelser.
För mig är frågan mycket enkel. Politikerna har inte att göra med hur ägarna till privata företag väljer att bemanna sina styrelser. Därför är det fel med lagstiftad kvotering. Det finns naturligtvis goda skäl för ett företag att ha en väl genomtänkt sammansättning av styrelsen. Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten och ska genom sina kompetenser stödja ledningen. Men ansvaret för den sammansättningen är inte politikernas utan företagsägarnas.

Men om nu politiker bekymrar sig för bolagsstyrelser så kunde man börja med de kommunala bolagen, vars styrelser ju utses av politikerna.
Problemet som jag kan se med de allra flesta styrelser i kommunala bolag är att det endast sitter politiker i dem. Självklart ska det finnas en hel del politisk kompetens i de kommunala bolagsstyrelserna. Det behövs för att de ska kunna stödja ledningarna som har att navigera i en politisk miljö. Men det behövs annan kompetens också, vilket nästan alltid saknas. Visst kan en och annan ledamot ha annan relevant kompetens med sig. Men det är i så fall ett lyckligt sammanträffande eftersom ledamöterna utses på politiska meriter.

Detta kunde politikerna bekymra sig för, i stället för att lägga sig i de privata företagen som de inte har med att göra."