Sidor

torsdag 10 juli 2008

Fel förbjuda opinionsmätningar veckan före val

Enligt Sydsvenskan vill 39 procent av riksdagsledamöterna förbjuda opinionsundersökningar under veckan före valdagen. Undersökningen har gjorts av Göteborgs universitet och en forskare där säger att de argument som brukar framföras är att opinionsmätningar kan påverka valutgången och väljarna och att det kan ske på ett irrationellt sätt.

Jag menar att det vore fel att förbjuda opinionsundersökningar i samband med val.

För det första måste man då fundera på vad som mer påverkar valutgången och på vilka sätt. Vilka sätt är önskvärda? Vilka är det inte? Den processen kan jag inte se sluta lyckligt. Den hör inte hemma i ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle.

För det andra tycker jag att det är bra med opinionsundersökningar när väljarna ska bestämma sig. Det är en del av beslutsunderlaget. T ex, har man tänkt rösta på ett parti som det visar sig inte har en chans att komma över spärren kan man använda sin röst bättre, eller, om ett koalitionsparti till ens förstahandsval ligger på gränsen för spärren kan man lägga sin röst där.

Jag är säker på att väljarna tillräckligt klokt kan väga in opinionsmätningar, och de fallgropar de medför, i sitt beslutsunderlag.