Sidor

tisdag 26 januari 2010

Framgång för Alliansregeringen!

Det är nu klart att Spyker Cars köper Saab från GM. Det är en framgång för Alliansregeringen (M, FP, C, KD) som hållit emot när inte minst den rödgröna oppositionen (S, V, MP) krävt att Staten skulle ta över Saab och bli bilfabrikant. Hade Mona Sahlin (S) varit statsminister hade svenska skattepengar gått till det amerikanska General Motors och statliga tjänstemän skulle hantera förlustgeneratorn Saab. Ingenting talar för att det skulle göra någon glad ... De rödgröna tycks inte ha lärt någonting av 70-talets katastrofala industripolitik.

Nu har istället marknaden värderat Saabs framtid och det har kommit till stånd en affärsuppgörelse på kommersiella grunder. Precis som det ska gå till i en marknadsekonomi.

Alliansregeringen har hela tiden stått fast vid att politikens uppgift är att satsa resurser för att hjälpa människor som drabbas av industrins strukturella förändringar så att de snabbare hittar nya arbeten. Det är glädjande att man lyckats hålla ut!

SvD, DN, AB, SDS, SDS, SDS